Nhân viên kinh doanh
 Đặng Thị Hoa

 0977 589 748
quattoancau@gmail.com

Nhân viên kinh doanh
 Đặng Thị Tỉnh

0984 589 748
quattoancau@gmail.com

Phụ trách dự án
 Đặng Thị Hương

0965 816 748
quattoancau@gmail.com

Hỗ trợ kỹ thuật
 Lê Quang Hào

0912 345 931
quattoancau@gmail.com

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Quạt cấp khí tươi

Quạt vuông góc DPT-NoD

Quạt cấp khí tươi

Quạt nối ống SHP-NoD

Quạt cấp khí tươi

Quạt gắn tường TC-NOAV

Quạt cấp khí tươi

Quạt gắn trần TC-NOAV

Quạt cấp khí tươi

Quạt hộp DPT-NoD

Quạt cấp khí tươi

Quạt ly tâm trung áp TFC-3-NoD

Quạt công nghiệp cho tòa nhà

Quạt đuổi gió tầng hầm TFA-5-No

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Quạt công nghiệp

Quạt ly tâm cao áp TFC-6-NO

Quạt công nghiệp cho nhà máy

Quạt hút khói độ ồn thấp TFC-4-NoD

Quạt cấp khí tươi

Quạt gắn tường TC-NOAV

Quạt cấp khí tươi

Quạt gắn trần TC-NOAV

Quạt cấp khí tươi

Quạt vuông góc DPT-NoD

Quạt cấp khí tươi

Quạt nối ống SHP-NoD

Quạt cấp khí tươi

Quạt hộp DPT-NoD

Quạt cấp khí tươi

Quạt ly tâm trung áp TFC-3-NoD

Quạt công nghiệp cho tòa nhà

Quạt đuổi gió tầng hầm TFA-5-No

Quạt cấp khí tươi

Quạt ly tâm thấp áp TFC-1-No

Quạt cấp khí tươi tầng hầm

Quạt hướng trục cánh nhôm TFA-3.1-NoD

Quạt cấp khí tươi tầng hầm

Quạt hướng trục hai cấp tốc độ TFA-3-NoD.II

Quạt công nghiệp cho nhà máy

Quạt ly tâm nồi hơi

-9%

Quạt công nghiệp cho nhà máy

Quạt thông gió lắp mái nhà xưởng TFA-4-No

4,150,000

Quạt công nghiệp

Quạt ly tâm cao áp TFC-6-NO

Quạt công nghiệp cho nhà máy

Quạt hút khói độ ồn thấp TFC-4-NoD

Quạt cấp khí tươi tầng hầm

Quạt hướng trục cánh nhôm TFA-3.1-NoD

Quạt cấp khí tươi tầng hầm

Quạt hướng trục hai cấp tốc độ TFA-3-NoD.II

Quạt công nghiệp cho nhà máy

Quạt ly tâm nồi hơi

-9%

Quạt công nghiệp cho nhà máy

Quạt thông gió lắp mái nhà xưởng TFA-4-No

4,150,000

Quạt công nghiệp cho nhà máy

Quạt thông gió vuông chớp TFA-HKV-NoC

Quạt công nghiệp nhà máy

Quạt công nghiệp

Quạt ly tâm cao áp TFC-6-NO

Quạt công nghiệp cho nhà máy

Quạt hút khói độ ồn thấp TFC-4-NoD

Quạt cấp khí tươi tầng hầm

Quạt hướng trục cánh nhôm TFA-3.1-NoD

Quạt cấp khí tươi tầng hầm

Quạt hướng trục hai cấp tốc độ TFA-3-NoD.II

Quạt công nghiệp cho nhà máy

Quạt ly tâm nồi hơi

-9%

Quạt công nghiệp cho nhà máy

Quạt thông gió lắp mái nhà xưởng TFA-4-No

4,150,000

Quạt công nghiệp cho nhà máy

Quạt thông gió vuông chớp TFA-HKV-NoC

Quạt công nghiệp cho nhà máy

Quạt hút khói độ ồn thấp TFC-4-NoD

Quạt công nghiệp cho tòa nhà

Quạt đuổi gió tầng hầm TFA-5-No

Quạt cấp khí tươi

Quạt ly tâm thấp áp TFC-1-No

Quạt cấp khí tươi tầng hầm

Quạt hướng trục cánh nhôm TFA-3.1-NoD

Quạt cấp khí tươi tầng hầm

Quạt hướng trục hai cấp tốc độ TFA-3-NoD.II

Quạt công nghiệp cho tòa nhà

Quạt thông gió vuông lưới TFA-HKV-Nol

Quạt công nghiệp cho tòa nhà

Quạt hướng trục tròn EG

Quạt công nghiệp nhà máy

Quạt công nghiệp cho nhà máy

Quạt hút khói độ ồn thấp TFC-4-NoD

Quạt công nghiệp cho tòa nhà

Quạt đuổi gió tầng hầm TFA-5-No

Quạt cấp khí tươi

Quạt ly tâm thấp áp TFC-1-No

Quạt cấp khí tươi tầng hầm

Quạt hướng trục cánh nhôm TFA-3.1-NoD

Quạt cấp khí tươi tầng hầm

Quạt hướng trục hai cấp tốc độ TFA-3-NoD.II

Quạt công nghiệp cho tòa nhà

Quạt thông gió vuông lưới TFA-HKV-Nol

Quạt công nghiệp cho tòa nhà

Quạt hướng trục tròn EG

Quạt cấp khí tươi

Quạt vuông góc DPT-NoD

Quạt cấp khí tươi

Quạt nối ống SHP-NoD

Quạt cấp khí tươi

Quạt gắn tường TC-NOAV

Quạt cấp khí tươi

Quạt gắn trần TC-NOAV

Quạt cấp khí tươi

Quạt hộp DPT-NoD

Quạt cấp khí tươi

Quạt ly tâm trung áp TFC-3-NoD

Quạt công nghiệp cho tòa nhà

Quạt đuổi gió tầng hầm TFA-5-No

Quạt công nghiệp cho tòa nhà

Quạt cấp khí tươi

Quạt vuông góc DPT-NoD

Quạt cấp khí tươi

Quạt nối ống SHP-NoD

Quạt cấp khí tươi

Quạt gắn tường TC-NOAV

Quạt cấp khí tươi

Quạt gắn trần TC-NOAV

Quạt cấp khí tươi

Quạt hộp DPT-NoD

Quạt cấp khí tươi

Quạt ly tâm trung áp TFC-3-NoD

Quạt công nghiệp cho tòa nhà

Quạt đuổi gió tầng hầm TFA-5-No

Ống gió tròn xoắn và phụ kiện

Côn thu

Ống gió và phụ kiện

Cút vuông 90 độ

1

Ống gió và phụ kiện

Tê ống gió vuông

1

Ống gió và phụ kiện

Hộp gió

Ống gió và phụ kiện

Rẽ nhánh ống vuông

1

Ống gió và phụ kiện

Ống gió vuông

1

Cửa chống cháy và phụ kiện

Cửa chống cháy INOX

Cửa chống cháy và phụ kiện

Cửa thép công nghiệp

1

Cửa chống cháy và phụ kiện

Cửa kính chống cháy

1

Cửa chống cháy và phụ kiện

Cửa thép chống cháy 60 phút

LÝ DO CHỌN QUẠT TOÀN CẦU

TIN TỨC