Vỏ tủ cứu hỏa

Vỏ tủ cứu hoả được sản xuất bằng vật liệu kim loại (thép CT3) có tác dụng bảo vệ và lưu trữ các bình cứu hỏa an toàn thì cần phải sử dụng vỏ tủ cứu hỏa. Tuỳ theo kích thước sẽ có giá thành cạnh tranh.

Home
Sms
Zalo
Messenger