Tư vấn khách hàng

Nhân viên kinh doanh
Nguyễn Hương Giang

0968 27 63 63
quattoancau@gmail.com

 

Nhân viên kinh doanh
Lê Hoàng Đức

0968 100 890
quattoancau@gmail.com

 

Nhân viên kinh doanh
Trần Cẩm Tú

0904 084 789
quattoancau@gmail.com

 

Nhân viên kinh doanh
Hoàng Trọng Khôi

0965 816 748
quattoancau@gmail.com

 

QUẠT CÔNG NGHIỆP

Quạt công nghiệp cho tòa nhà

Quạt thông gió nhà xưởng (tròn)

Quạt công nghiệp cho tòa nhà

Quạt hút lắp mái nhà xưởng

Quạt công nghiệp cho tòa nhà

Quạt thông gió nhà xưởng (vuông)

Quạt công nghiệp cho tòa nhà

Quạt hút khói nhà xưởng

ỐNG GIÓ & PHỤ KIỆN

Ống gió và phụ kiện

Rẽ nhánh ống vuông

 1

Ống gió và phụ kiện

Hộp gió

Ống gió và phụ kiện

Tê ống gió vuông

 1

Ống gió và phụ kiện

Cút vuông 90 độ

 1

Ống gió và phụ kiện

Ống gió vuông

 1

CỬA CHỐNG CHÁY & PHỤ KIỆN

Cửa chống cháy và phụ kiện

Cửa chống cháy INOX

Cửa chống cháy và phụ kiện

Cửa kính chống cháy

 1

Cửa chống cháy và phụ kiện

Cửa thép công nghiệp

 1

Cửa chống cháy và phụ kiện

Cửa thép chống cháy 60 phút

TỦ ĐIỆN INOX 304