Tư vấn khách hàng

Nhân viên kinh doanh
Đặng Thị Hoa

0967 100 890
quattoancau@gmail.com

 

Nhân viên kinh doanh
Nguyễn Hương Giang

0968 27 6363
quattoancau@gmail.com

 

Hỗ trợ kỹ thuật
Lê Quang Hào

0912 345 931
quattoancau@gmail.com

 

Phụ trách dự án
 Đặng Thị Hương

0965 816 748
quattoancau@gmail.com

 

QUẠT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Quạt công nghiệp cho tòa nhà

Quạt thông gió nhà xưởng (tròn)

Quạt công nghiệp cho tòa nhà

Quạt hút lắp mái nhà xưởng

Quạt công nghiệp cho tòa nhà

Quạt thông gió nhà xưởng (vuông)

Quạt công nghiệp cho tòa nhà

Quạt hút khói nhà xưởng

ỐNG GIÓ & PHỤ KIỆN

Ống gió và phụ kiện

Rẽ nhánh ống vuông

 1

Ống gió và phụ kiện

Hộp gió

Ống gió và phụ kiện

Tê ống gió vuông

 1

Ống gió và phụ kiện

Cút vuông 90 độ

 1

Ống gió và phụ kiện

Ống gió vuông

 1

CỬA CHỐNG CHÁY & PHỤ KIỆN

Cửa chống cháy và phụ kiện

Cửa chống cháy INOX

Cửa chống cháy và phụ kiện

Cửa kính chống cháy

 1

Cửa chống cháy và phụ kiện

Cửa thép công nghiệp

 1

Cửa chống cháy và phụ kiện

Cửa thép chống cháy 60 phút

TỦ ĐIỆN INOX 304