Mục đích và phạm vi thu thập
            Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website filinevietnam.vn bao gồm: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ của khách hàng. Đây là các thông tin mà filinevietnam.vn cần thành viên cung cấp để filinevietnam.vn liên hệ, tư vấn hỗ trợ, xác nhận và gửi hàng cho quý khách hàng.
            Trong quá trình giao dịch thanh toán tại filinevietnam.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.
            Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ bằng thông tin cá nhân của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste filinevietnam.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 
Phạm vi sử dụng thông tin
Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
 
–          Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;
–          Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website filinevietnam.vn
–          Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
–          Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
–          Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại filinevietnam.vn.
–          Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.